AnaSayfa Hakkımda Blog Tedaviler Sağlık Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İletişim

ELİF ÖZEN SANDIKÇI, DDS, PHD - AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

6225 sayılı torba yasa kapsamında yer alan düzenleme ile, diş hekimliğinde, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Çocuk Dişhekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere 8 ayrı çalışma alanı uzmanlık dalı olarak belirlendi. Ayrıca, bu alanlarda doktora eğitimini tamamlamış olanlarla, bu eğitimlerine 26. 4. 2011 tarihine kadar başlamış olanlara, anılan eğitimi tamamlamaları halinde uzmanlık belgesi verileceğine ilişkin hüküm de 6225 sayılı yasada geçici madde olarak yer aldı.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların konjenital (doğumsal) ve kazanılmış (edinsel) hastalıklarının yanı sıra enfeksiyona bağlı, travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel ve fonetik sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uygulama alanıdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız içerisinde yer alan hem yumuşak (yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.) hem de sert dokuların (dişler, kemikler) hastalıklarının ve bu bölgelerde gelişen deformitelerin tedavileri ile ilgilenir.

Gömülü, komplike veya sürmüş dişlerin basit ya da cerrahi çekimleri, diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi çene cerrahisinin çalışma alanı içerisindedir. Bununla beraber dişlerle ya da sert ya da yumuşak doku ile ilişkili kistik veya tümoral patolojilerin tedavileri, ağız ve çene bölgelerinin her türlü enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri, çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık alanı kapsamındadır.

Protez yapımına yardımcı olmak maksadıyla yumuşak ve sert dokuların düzenlenmesine ilişkin cerrahi işlemler de ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlarınca gerçekleştirilir. Ayrıca çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri ile bazı sistemik hastalıkların ağız içindeki bulgularının teşhisi, tedavisi ve takipleri de bu çalışma alanı içerisinde yapılmaktadır.

Dental implant uygulamaları ve implant uygulamaları ile ilişkili komplike sert ve yumuşak doku cerrahileri de son yıllarda çene cerrahisi çalışma alanında geniş bir yere sahip olmuştur. Yine kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç tedavisi ve radyoterapiye bağlı olarak çenelerde oluşan kemik nekrozları da çene cerrahisi uzmanlık alanı içerisinde tedavi edilmektedir.

Ağız, diş ve çene cerrahisi uygulamaları için olmazsa olmaz denilebilecek önemli bir konu asepsi ve antisepsidir. Asepsi kısaca tüm mikrorganizmaların yok edilmesi durumudur. Hasta ile temas edecek tıbbi araç ve gereçlerin enfeksiyon ajanlarından arındırılması ve muhtemel kirlenme yollarının ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerdir. Antisepsi ise vücut yüzeyinde bulunan canlı mikroorganizma sayısının, antimikrobiyal etkiye sahip kimyasallar kullanılarak azaltılmasıdır. Sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemleri ve antisepsi uygulamaları cerrahi operasyon uygulanacak ortamda asepsi oluşturma teknikleridir.

Ağız cerrahisi operasyonları ameliyathane koşullarında ve steril bir ortamda bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılmaktadır. Ağız içerisinde uygulanan bir çok cerrahi işlem için lokal anestezi uygulanması (ilgili bölgenin ağız içinden uyuşturulması) yeterli olmaktadır. Bunun yanında ağız, çene ve yüz bölgelerinin daha kapsamlı cerrahi operasyonları için genel anestezi uygulaması gerekmektedir. Ayrıca dental fobi, bulantı refleksi ve çocuk hastalar ile fiziksel ve zihinsel engellerden dolayı lokal anestezi altında tedavi edilemeyen hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale gerekebilmektedir.

Gelişen teknoloji ağız, diş, çene cerrahisi alanında da her geçen gün pek çok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak ağız, diş ve çene cerrahisi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde daha kısa sürede daha konforlu sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir.