AnaSayfa Blog Tedaviler Sağlık Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İletişim

Hakkımda

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Dt.Dr. Elif Özen Sandıkçı Kimdir?

Elif Özen Sandıkçı, Dds, Phd

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinden 2001 Yılında Mezun Oldu. 2002-2005 Yılları Arasında Samsun-Bafra’da Özel Muayenehanesinde Hizmet Verdi.

2010 Yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında Doktorasını Tamamlayıp Doktor Ünvanını Aldı. 

Doktora Tez Çalışmasında 20 Yaş Diş Çekim Operasyonları Sonrasındaki Yara İyileşmesi Sürecini İnceledi.

Doktora Eğitimi Süresince Ayrıca İmplant Cerrahisi, Çenelerin Kist Tedavileri, Farklı Sutur Teknikleri Ve Çenelerin Farklı Patolojik Hastalıkları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Gerçekleştirdi.  

2012 Yılında Sağlık Bakanlığınca Uzman Diş Hekimi Kadrosuna Atandı.

2010-2017 Yılları Arasında Samsun Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesinde Görev Yaptı.

2017 Aralık Ayı İtibariyle Tutkuyla Bağlı Olduğu Cerrahiden Vazgeçemeyerek Hastalarının İhtiyaç Duyduğu Cerrahi İşlemleri, Bilimsel Gelişmeler Işığında Ve Güncel Uygulamaları Takip Ederek Samsunda Özel Kliniğinde Meslektaşı Dr.Dt. Nazife Tuba Telcioğlı İle Birlikte Uygulamaya Devam Etmektedir.

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Sumer AP, Danaci M, Sandikci EO, Sumer M, Celenk P. Ultrasonography and   Dentomaxillofacial Radiology; 38:23-27, 2009

A2. Cetinkaya BO, Sumer M, Tutkun F, Sandikci EO, Misir F. Influence of different suturing techniques on periodontal health of the adjacent second molars after extraction of impacted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod; 108:156-161, 2009

A3. Guler AU, Sumer M, Duran I, Sandikci EO, Telcioglu NT. Resonance frequency analysis of 208 strauman dental implants during the healing period. J Oral Implantol; 39(2):161-7, 2013

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Sümer M, Sandıkçı EÖ, Karagöz F. Dentigerous cyst associated with permanent maxillary central incisor: report of two cases, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 37, 2007 (poster sunumu)

B2. Çetinkaya BÖ, Sümer M, Pamuk F, Sandıkçı EÖ, Mısır AF. Farklı sutur tekniklerinin gömülü mandibular üçüncü molar diş çekimi sonrasında komşu ikinci molar dişlerin periodontal sağlığı üzerine etkisi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 64, 2008 (sözlü bildiri)

B3. Sandıkçı EÖ, Telcioğlu NT, Sümer M, Tomak L. Blood pressure and heart rate responses in the dental surgery, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 115, 2009 (poster sunumu)

B4. Sandıkçı EÖ, Türer A, Yılmaz F, Yılmaz N. Yanakta gömülü kalmış yabancı cisim-vaka vaporu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, Nevşehir-Türkiye, 89, 2009 (poster sunumu)

B5. Bereket C, Sandıkçı EÖ, Mısır F, Şener İ. Herpes simpleks virüs tip I ve Tip II’yle ilişkili gelişen eritema multiforme: vaka sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, Nevşehir-Türkiye, 141, 2009 (poster sunumu)

B6. Sandıkçı EÖ, Sümer M, Kandemir B. Mandibulada periferal osteoma: iki olgu sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, Nevşehir-Türkiye, 142, 2009 (poster sunumu)

B7. Sümer AP, Danacı M, Telcioğlu NT, Sandıkçı EÖ, Sümer M, Güler AU. Assessment of correlation between bone density and implant stability, International Association for Dental Research, General Session, Barcelona, Spain, 234, 2010 (poster sunumu)

B8. Sandıkçı EÖ, Sümer M, Sünter T. Comparison of primary and secondary closure techniques in extraction of impacted mandibular third molar teeth, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 17. Uluslararası Kongresi, İstanbul- Türkiye, 59, 2010 (sözlü bildiri)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Sandıkçı EÖ, Zengin Z, Sümer AP, Günhan Ö. Semento-osseöz displazi: dört olgu raporu. Hacettepe Diş Hekimliği Dergisi; 31(2):38-42, 2007

C2. Tunga U, Sandıkçı EÖ, Sümer M, Günhan Ö. Bir olgu nedeniyle travmatik kemik kistleri. TDD; 69:144-146, 2007

C3. Çetinkaya BÖ, Tutkun F, Sümer M, Sandıkçı EÖ, Mısır AF. Üçüncü molar cerrahisinde basit ve ankor sütur tekniklerinin karşılaştırılması, TDD; 74:22-5, 2009

C4. Sümer M, Sandıkçı EÖ, Karagöz F. Dentigerous cyst associated with permanent maxillary central incisor: report of two cases, SÜ Dişhek Fak Derg; 19:237-240, 2010

C5. Sandıkçı EÖ, Telcioğlu NT, Sümer M, Tomak L. Dental cerrahi işlemlerde kan basıncı ve nabız değerleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi; 12(3):99-102, 2011

C6. Sumer AP, Danacı M, Telcioglu NT, Sandıkcı EO, Sumer M, Guler AU. Assessment of the correlation between bone density and implant stability. J.Exp.Clin.Med.; 30:237-240, 2013

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1. Sümer AP, Danacı M, Sandıkçı EÖ, Sümer M, Çelenk P. Çenedeki kemik içi lezyonların ultrasonografi ile değerlendirilmesi, Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Antalya-Türkiye, 34, 2006 (poster sunumu)

D2. Sandıkçı EÖ, Zengin Z, Sümer AP, Günhan Ö. Semento-osseöz displazi: dört olgu sunumu, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Güncel Yaklaşımlar, Çukurova Sempozyumu, Adana-Türkiye, 10, 2006. (poster sunumu)

E. Ekler: Kongre, Sempozyum ve Bilimsel Toplantı Katılımları; Eğitim Kursları Katılımları:

E1.Kongre, Sempozyum ve Bilimsel Toplantı Katılımları:

E1.1. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2005

E1.2. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Çukurova Sempozyumu, Adana-Türkiye, 2006

E1.3. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, 1. Bilimsel Toplantısı ve Sempozyumu, İstanbul-Türkiye, 2006

E1.4. Temporomandibular Eklem Problemleri ve Çözümler Sempozyumu, Ankara-Türkiye, 2006

E1.5. Temporomandibular Eklem İnternal Düzensizlikleri ve Çağdaş Tedavi Konseptleri Sempozyumu, Ankara-Türkiye, 2007

E1.6. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2007

E1.7. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 1. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2007

E1.8. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2008

E1.9. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2009

E1.10. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, Nevşehir-Türkiye, 2009

E1.11. Batı Dental 10. Yıl Etkinliği, Klinik Uygulamada Güncel Yaklaşımlar, Antalya, Türkiye, 2009

E1.12. ITI World Symposium, Geneva- Switzerland, 2010

E1.13. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 4. Uluslararası Kongresi, Antalya-Türkiye, 2010

E1.14. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 17. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2010

E2. Eğitim Kursları Katılımları:

E2.1. İstanbul Ortodonti Derneği, Maksillofasiyal Distraksiyon Osteogenezi Kursu, İstanbul-Türkiye, 2004

E2.2. Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Samsun-Türkiye, 2005

E2.3. İç Kalite Tetkiki Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Samsun-Türkiye, 2005

E2.4. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Samsun-Türkiye, 2005

E2.5. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Alveoler Distraksiyon Kursu, İstanbul-Türkiye, 2006

E2.6. Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği, Dental Implant Rehabilitation in Atrophic Mandibula, Cerrahi Kursu; Technique Refinements in Ortognathic Surgery, Cerrahi Kursu; The Role of Arthroscopy in Temporomandibular Joint Surgery, Cerrahi Kursu, Antalya-Türkiye, 2009